Locally supported, piecewise polynomical biorthogonal wavelets on non-uniform meshes

Rob P. Stevenson

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijUtrecht University
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
Volume1157

Citeer dit