Locally-adaptive image contrast enhancement without noise and ringing artifacts

S.D. Cvetkovic, J. Schirris, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
240 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Locally-adaptive image contrast enhancement without noise and ringing artifacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen