Localization transition for a copolymer in an emulsion

W.Th.F. Hollander, den, S.G. Whittington

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Localization transition for a copolymer in an emulsion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie