Locality-aware CTA Clustering for modern GPUs

A. Li, S.L. Song, W. Liu, X. Liu, A. Kumar, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Locality-aware CTA Clustering for modern GPUs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen