Local THz resonances in semiconductors: Active control of near-fields, THz extinction and beaming

J. Gómez Rivas, G. Georgiou, A. Bhattacharya

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local THz resonances in semiconductors: Active control of near-fields, THz extinction and beaming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen