Local search in coding theory

E.H.L. Aarts, P.J.M. Laarhoven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local search in coding theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde