Local search heuristics for multi-index assignment problems with decomposable costs

H.J. Bandelt, A. Maas, F.C.R. Spieksma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)694-704
TijdschriftJournal of the Operational Research Society
Volume55
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit