Local quantification of mesoporous silica microspheres using multiscale electron tomography and lattice Boltzmann simulations

A.J. (Remco) Fijneman, M. Goudzwaard, A.D.A. Keizer, Paul H.H. Bomans, Tobias Gebäck, Magnus Palmlöf, Michael Persson, Joakim Högblom, Gijsbertus de With, Heiner Friedrich (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Local quantification of mesoporous silica microspheres using multiscale electron tomography and lattice Boltzmann simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie