Local pressure difference over a NACA0018 Airfoil with cavity using acoustic forcing

W.F.J. Olsman, M.M.E. Osch, van, A. Hirschberg, R.R. Trieling, J.F.H. Willems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local pressure difference over a NACA0018 Airfoil with cavity using acoustic forcing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie