Local minimax pointwise estimation of a multivariate density

E. Belitser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Local minimax pointwise estimation of a multivariate density'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics