Local grid refinement in numerical simulation of laser surface remelting

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Joint DCABES and ICPACE Meeting on Distributed Algorithms for Science and Engineering (Greenwich, UK, August 25-27, 2005)
RedacteurenA. Craig, C.H. Lai, K.A. Pericleous
Plaats van productieLondon
UitgeverijCMS Press
Pagina's...-...
ISBN van geprinte versie1-904521-27-4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit