Local formation of a Heusler structure in CoFe-Al alloys

S. Wurmehl, P.J. Jacobs, J.T. Kohlhepp, H.J.M. Swagten, B. Koopmans, S. Maat, M.J. Carey, J.R. Childress

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local formation of a Heusler structure in CoFe-Al alloys'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie