Local discontinous galerkin methods for phase transition problems

L. Tian

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  54 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • University of Twente
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Vegt, J.J.W., Promotor, Externe Persoon
  • Kuerten, J.G.M. (Hans), Promotor
  Datum van toekenning16 jan 1987
  Plaats van publicatieEnschede
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-365-3958-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit