Local dimensionality reduction within natural clusters for medical data analysis

M. Pechenizkiy, A. Tsymbal, S. Puuronen

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings 18th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS'05, Dublin, Ireland, June 23-24, 2005)
  UitgeverijIEEE Computer Society
  Pagina's365-370
  ISBN van geprinte versie0-7695-2355-2
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit