Local digital etching and infiltration for tuning of a H1- Cavity in deeply etched InP/InGaAsP/InP photonic crystals

H.H.J.E. Kicken, P.F.A. Alkemade, R.W. Heijden, van der, F. Karouta, R. Nötzel, E.W.J.M. Drift, van der, H.W.M. Salemink

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local digital etching and infiltration for tuning of a H1- Cavity in deeply etched InP/InGaAsP/InP photonic crystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie