Local dependent modelling of electric vehicle propulsion systems

L.A.M. Dongen, van, R. Graaf, van der, J.A. Schot, W.H.M. Visscher

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Titel1984 EVS 7 : septieme symposium international du vehicule electrique routier, 26 au 29 juin 1984, Versailles, France
Pagina's159-165
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit