Local BVP methods for the computation of cell-face velocities in the incompressible Navier-Stokes equations

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2016

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1621
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit