Local buckling of slender aluminium sections exposed to fire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-106
Aantal pagina's2
TijdschriftStructural Engineering International
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit