Local Buckling of Fire Exposed Aluminium Members : New Design Model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Local Buckling of Fire Exposed Aluminium Members : New Design Model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen