Local buckling of aluminium structures exposed to fire. Part 2: Finite element models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Local buckling of aluminium structures exposed to fire. Part 2: Finite element models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen