Local and global structure of networks with communities

Viktoria Vadon

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Hofstad, Remco W., Promotor
  • Komjathy, Julia, Co-Promotor
Datum van toekenning16 jun 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5056-2
StatusGepubliceerd - 16 jun 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit

Vadon, V. (2020). Local and global structure of networks with communities. Technische Universiteit Eindhoven.