Local and global interactions in an evolutionary resource game

J. Noailly, J.C.J.M. Bergh, van den, C.A.A.M. Withagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Local and global interactions in an evolutionary resource game'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen