Load-driven cell assignment algorithms for dense pico-cell networks

B. Post, S.C. Borst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Load-driven cell assignment algorithms for dense pico-cell networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen