Load-based work-order release and its effectiveness on delivery performance improvement

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Bertrand, J.W.M. (Will), Promotor
  • Wessels, J., Promotor
Datum van toekenning1 sep 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0255-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit