Load-balancing distributed outer joins through operator decomposition

Long Cheng (Corresponding author), Spyros Kotoulas, Qingzhi Liu, Ying Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Load-balancing distributed outer joins through operator decomposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen