Load balance algorithm for an OPSquare datacenter network under real application traffic

Fulong Yan, Xuwei Xue (Corresponding author), Xiaotao Guo, Bitao Pan, Jingyan Wang, Shaojuan Zhang, Elham Khani, Gonzalo Guelbenzu, Nicola Calabretta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Load balance algorithm for an OPSquare datacenter network under real application traffic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen