LMS-based low-complexity game workload prediction for DVFS

Benedikt Dietrich, Swaroop Nunna, Dip Goswami, Samarjit Chakraborty, Matthias Gries

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'LMS-based low-complexity game workload prediction for DVFS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen