LivingMoments: Bespoke Social Communication for People living with Dementia and their Relatives

Myrte Thoolen, Francesca Toso, Sebastiaan Peek, Yuan Lu, Rens G.A. Brankaert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten