LivingMoments: Bespoke Social Communication for People living with Dementia and their Relatives

Myrte Thoolen, Francesca Toso, Sebastiaan Peek, Yuan Lu, Rens G.A. Brankaert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LivingMoments: Bespoke Social Communication for People living with Dementia and their Relatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science