Living-skin classification via remote-PPG

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Living-skin classification via remote-PPG'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen