Living apart together? : over de spanning tussen theorie en praktijk in de bedrijfskunde

C. Dam, van, J.A. Keizer, P.M. Kempen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)173-187
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit