Little moments of casual active play: paper in "Design for Cool" Workshop at BHCI 2011

R. Tieben, J.A. Sturm, M.M. Bekker, B.A.M. Schouten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2011

    Citeer dit