Lithium fluoride injection layers can form quasi-ohmic contacts for both holes and electrons

B.F. Bory, P.R.F. Rocha, R.A.J. Janssen, H.L. Gomes, D.M. Leeuw, de, S.C.J. Meskers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lithium fluoride injection layers can form quasi-ohmic contacts for both holes and electrons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie