Liquid–liquid phase separation during amphiphilic self-assembly

Alessandro Ianiro, Hanglong Wu, Mark M.J. van Rijt, M. Paula Vena, Arthur D.A. Keizer, A. Catarina C. Esteves, Remco Tuinier, Heiner Friedrich, Nico A.J.M. Sommerdijk (Corresponding author), Joseph P. Patterson (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

93 Citaten (Scopus)
506 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid–liquid phase separation during amphiphilic self-assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen