Liquid–liquid phase separation during amphiphilic self-assembly

Alessandro Ianiro, Hanglong Wu, Mark M.J. van Rijt, M. Paula Vena, Arthur D.A. Keizer, A. Catarina C. Esteves, Remco Tuinier, Heiner Friedrich, Nico A.J.M. Sommerdijk (Corresponding author), Joseph P. Patterson (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid–liquid phase separation during amphiphilic self-assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen