Liquid–liquid phase separation during amphiphilic self-assembly

Alessandro Ianiro, Hanglong Wu, Mark M.J. van Rijt, M. Paula Vena, Arthur D.A. Keizer, A. Catarina C. Esteves, Remco Tuinier, Heiner Friedrich, Nico A.J.M. Sommerdijk (Corresponding author), Joseph P. Patterson (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Uitrusting

Center for Multiscale Electron Microscopy (CMEM)

Heiner Friedrich (Manager), Rick Joosten (Gebruiker), Demi de Moor (Gebruiker), Pauline Schmit (Gebruiker), Ingeborg Schreur - Piet (Gebruiker), Anne Spoelstra (Gebruiker) & Nina Romme - van Moll (Inhoud)

Materials and Interface Chemistry

Uitrusting/faciliteit: Onderzoekslaboratorium