Liquid phase epitaxial growth of copper ferrite films

P.J.M. Straten, van der, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)421-423
TijdschriftIEEE Transactions on Magnetics
VolumeMAG-14
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit