Liquid-liquid spray columns : hydrodynamic stability and reduction of axial mixing

H.E.A. van den Akker

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

654 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Rietema, K., Promotor
  • Hinze, J.O., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 jun 1978
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit