Liquid-liquid phase behavior of mixtures according to the Simha-Somcynsky theory

A.A.M. Stroeks, E.L.F. Nies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  137 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1347-1354
  TijdschriftPolymer Engineering and Science
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit