Liquid-liquid flow in a capillary microreactor : hydrodynamic flow patterns and extraction performance

J. Jovanovic, E. Rebrov, T.A. Nijhuis, M.T. Kreutzer, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid-liquid flow in a capillary microreactor : hydrodynamic flow patterns and extraction performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry