(Liquid + liquid) equilibrium data for the system (propylene glycol + water + tetraoctyl ammonium 2-methyl-1-naphthoate)

L.Y. Garcia Chavez, Maryam Shazad, B. Schuur, A.B. Haan, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(Liquid + liquid) equilibrium data for the system (propylene glycol + water + tetraoctyl ammonium 2-methyl-1-naphthoate)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science