Liquid crystalline properties of poly(propylene imine) dendrimers functionalized with cyanobiphenyl mesogens at the periphery

M.W.P.L. Baars, S.H.M. Sontjens, H.M. Fischer, H.W.I. Peerlings, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

161 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid crystalline properties of poly(propylene imine) dendrimers functionalized with cyanobiphenyl mesogens at the periphery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen