Liquid-crystalline main-chain polymers with a poly(p-phenylene terephthalate) backbone. 1. Synthesis, characterization and rheology of polyesters with alkoxy side chains

S.B. Damman, F.P.M. Mercx, C.M. Kootwijk-Damman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  127 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid-crystalline main-chain polymers with a poly(p-phenylene terephthalate) backbone. 1. Synthesis, characterization and rheology of polyesters with alkoxy side chains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen