Liquid crystal soft actuators containing responsive chromophores

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Yang, Hong, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5116-3
StatusGepubliceerd - 21 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit