Liquid crystal networks on thermoplastics : reprogrammable photo-responsive actuators

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid crystal networks on thermoplastics : reprogrammable photo-responsive actuators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen