Liquid crystal flow stimulated by light and electricity

Yuanyuan Zhan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Zhou, Guofu, Co-Promotor
  • Liu, Danqing, Co-Promotor
Datum van toekenning29 jan. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5203-0
StatusGepubliceerd - 29 jan. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit