Lipophobicity on hierarchically structured superhydrophobic surfaces

D. Wu, R.J. Vrancken, Bart van Loenen, R.A.T.M. Benthem, van, G. With, de, W. Ming

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)418-419
TijdschriftPolymeric Materials: Science and Engineering
Volume97
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit