Lipid bilayer carrier for drugs or imaging agents

Sander Langereis (Uitvinder), Holger Gruell (Uitvinder), Mariska de Smet (Uitvinder), E.M.G. Aussems-Custers (Uitvinder), Johan Lub (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lipid bilayer carrier for drugs or imaging agents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie