Lipases: biotransformations, active site models and kinetics

M. Kloosterman, J.G.T. Kierkels, R.P.M. Guit, L.F.W. Vleugels, E.T.F. Gelade, W.J.J. Tweel, van den, V.H.M. Elferink, L.A. Hulshof, J. Kamphuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-200
Aantal pagina's4
TijdschriftGBF Monographs
Volume16
Nummer van het tijdschriftLipases
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit