L'Institut de Recherches sur la Perception

J.F. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)317-320
TijdschriftRevue technique Philips
Volume24
Nummer van het tijdschrift10/11
StatusGepubliceerd - 1962
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit